Maatregelen bestrijding COVID-19 – ontheffingen geldigheid medische certificaten klasse 1/2/LAPL/Cabin Crew

Vanwege de maatregelen ter bestrijding van de COVID-19 heeft de ILT een algemene ontheffing verleend voor de geldigheidsduur van medische certificaten klasse 1/2/LAPL en cabinepersoneel. Wanneer uw geldige medisch certificaat na 18 maart 2020 verloopt, zal deze verlengd worden, o.b.v. uw huidige verloopdatum, voor een periode van 4 maanden.

Indien ILT tegen het einde van de vermelde periode van mening is dat het verlenen van deze vrijstelling nog steeds van toepassing is, kan de geldigheidsduur van de medische certificaten verder worden verlengd met een periode van maximaal 4 maanden tot 18 november 2020.

Deze algemene ontheffing geldt voor medische certificaten zonder restricties of enkel visuele, te weten; VNL, VDL, VML, CVL of CCL.

Gelieve uw vervallen medisch certificaat en een kopie van de brief van General Approval nr. ILT-2020/15549, d.d. 26 maart 2020, mee te nemen naar uw werk. U kunt voor meer relevante informatie ook de website van EASA raadplegen: https://www.easa.europa.eu/coronavirus-covid-19

Sky Medical Center kan u ook weer herkeuren, we hebben onze werkwijze aangepast om veilig te kunnen keuren. Vanaf maandag 11 mei kunt u een afspraak maken.

Mocht u vragen hebben, kunt u ze stellen.

Het Sky Medical Team

Start typing and press Enter to search