Ben ik verplicht het gebruik van medicijnen te melden bij de keuring?

Het is altijd vereist om op het application formulier aan te geven welke medicatie gebruikt wordt, de indicatie, de dosering en de duur ervan. Ook medicatie die zonder recept al dan niet in het buitenland is verstrekt. De huisarts is niet altijd op de hoogte of een bepaald medicijn verenigbaar is met de vliegveiligheid. Daarnaast zijn aan het gebruik van bepaalde medicijnen voorwaarden verbonden. De aandoening waarvoor men bepaalde medicatie nodig heeft, kan eveneens een reden zijn voor tijdelijke ongeschiktheid. De arts die de keuring verricht kan u daarover uitgebreid informeren.

Start typing and press Enter to search