FAQ - Veel gestelde vragen

Alle Veel gestelde vragen over vlieg medische keuringen. EASA LAPL of FAA. Allemaal makkelijk op een rijtje.

Wat moet ik meenemen naar de keuring?

  • Uw identiteitskaart of paspoort
  • Uw huidige medisch certificaat
  • Uw Flight Crew License of Cabin Crew Attestation
  • Bril, heldere reserve bril en/of contactlenzen (indien van toepassing)
  • Een recent recept van uw bril en/of lenzen
  • Medicijnen, al dan niet op recept (indien van toepassing)
  • De medische documentatie indien behandeling bij een specialist (of een behandeling in het verleden)

Moet ik mijn medisch dossier opvragen bij mijn vorige keuringsarts?

Nee, dit hoeft niet. Het medisch dossier van de overheid is online bereikbaar en is na uw schriftelijke toestemming, tijdens uw keuringsafspraak, toegankelijk voor de keuringsarts.

Hoelang voor de verloopdatum mag ik gekeurd worden met behoud van de verloopdatum?

U kunt tot 45 dagen vóór de vervaldatum van het medisch certificaat verlengen, met behoud van de verloopdatum + 1, 2 of 5 jaar (afhankelijk van leeftijd en soort keuring)

Kan ik op korte termijn terecht voor mijn keuring?

Wij proberen iedere werkdag rekening te houden met ‘lastminute’ keuringen, zodat wij (bijna) altijd iedereen kunnen inplannen op aangegeven voorkeuren.

Is een keuring buiten de reguliere kantooruren eventueel mogelijk?

Wij proberen al onze keuringen te plannen vanaf 08.30 uur t/m 18.00 uur. Er zijn mogelijkheden tot een uitzondering, indien nodig, een avondkeuring.

Hoe lang duurt de (her)keuring?

Ongeveer 1 uur voor een herkeuring (KL1/KL2/LAPL). Indien er extra onderzoeken dienen plaats te vinden zoals een ECG en/of AUDIO dan moet u ongeveer 15 tot 30 minuten extra rekenen.
Voor een initiële KL1 keuring dient u rekening te houden met ongeveer 4 uur (dagdeel).
Voor een initiële KL2 of LAPL keuring dient u rekening te houden met ongeveer 1.15/1.30 uur.

Moet ik nuchter zijn?

Het is niet nodig om voor onze bloedonderzoeken nuchter te zijn.

Ben ik verplicht om mijn medische keuring te laten uitvoeren in het land van uitgifte van mijn brevet?

Nee, je mag je medische keuring in ieder Europees land doen. Ongeacht in welk land je brevet is uitgegeven of is geregistreerd. Dat kan bij ons. We sturen uw medische file door aan uw Licensing Autority. Tevens kunnen wij ook FAA-keuringen (USA) afnemen.

Kan ik zonder vliegbrevet een vliegmedische keuring ondergaan?

Men dient over een medisch certificaat te beschikken om een brevet te kunnen aanvragen. Een leerling-vlieger dient over een geldig medisch certificaat te beschikken op het moment van de eerste solovlucht. We raden echter aan om u z.s.m. te laten keuren.

Doel van de keuring

Het doel van de keuring is vast te stellen of uw gezondheid een risico vormt voor de vliegveiligheid. De keuring moet periodiek plaatsvinden om te beoordelen of er geen veranderingen zijn opgetreden in de gezondheidstoestand. De frequentie van de keuringen wordt bepaald door de leeftijd en het type brevet

Afspraak plannen

U kunt een afspraak maken via het aanvraagformulier op deze website. Daarnaast kunt u bellen naar telefoonnummer +31 (40) 235 0103. Wij vragen u om welke keuringsklasse het gaat en op welke dag(en) u graag gekeurd wilt worden. Om de juiste inhoud van uw keuring vooraf te kunnen bepalen, raden wij u aan uw laatste medisch certificaat bij de hand te houden.

Mag ik vliegen met suikerziekte?

In principe kan men alleen geschikt bevonden worden voor het vliegen indien er sprake is van een goede regulatie van de suikerziekte met dieet of medicijnen die geen hypoglycaemie kunnen veroorzaken en er geen complicaties zijn. Insuline is niet toegestaan. De arts van Sky Medical Center kan u hierover informeren.

Mag ik vliegen wanneer ik zwanger ben?

Het is niet toegestaan te vliegen zodra de zwangerschap bekend is. Dat geldt in principe voor de gehele zwangerschapsperiode. Indien is aangetoond dat er sprake is van een intacte zwangerschap met behulp van een echo kan de Inspectie ILT toestemming geven te vliegen tot het einde van 26e week van de zwangerschap met een OML-beperking (valid only as, or with, a qualified co-pilot). Na de zwangerschap is vliegen weer toegestaan indien men volledig hersteld is van de gevolgen van de zwangerschap en de bevalling. Een verklaring van de arts of verloskundige is daarbij noodzakelijk.

Ik ben verkouden, wat nu?

Indien de verkoudheid betekent dat men niet de oren en bijholten kan klaren wat betekent dat de oren en de holten verstopt zijn, is het niet toegestaan te vliegen omdat de drukverschillen bij het stijgen en dalen tot acute pijnklachten kunnen leiden.

Mag ik vliegen met buisjes in mijn oren?

Indien er geen actieve ontsteking is of afscheiding uit het oor, is het toegestaan met buisjes te vliegen. Dit geldt ook voor een rustige, droge perforatie, anderszins ontstaan.

Welke gevolgen heeft slechthorendheid voor het vliegen?

Bij de initiële keuring klasse 1 en klasse 2 voor instrument rating (IR) wordt een gehoortest (audiogram) afgenomen. U mag niet meer dan 35 dB gehoorverlies hebben bij 500, 1.000 en 2.000 Hz en niet meer dan 50 dB bij 3.000 Hz. Ook bij de herkeuring zijn deze eisen van toepassing.

Als men aan deze eisen niet voldoet, dient u een bewijs aan te leveren van goede spraakverstaanbaarheid door middel van de zogenaamde ‘verklaring gehoor’. Die moet afgegeven worden door een EU-instructeur.

Bij een klasse 2 brevet zonder instrument rating moet er uitsluitend goede spraakverstaanbaarheid op 2 meter zijn, met de rug naar de onderzoeker gewend.

Mag ik met een bril of contactlenzen de functie als vlieger uitoefenen?

Dit is voor alle medische certificaten algemeen toegestaan, mits de refractieafwijking binnen de norm van de EASA regelgeving valt.

Als u contactlenzen draagt, dient u ook een heldere reserve bril bij u hebben.

Als u een bril draagt, dient u ook een heldere reserve bril bij u te dragen.

Een zonnebril op sterkte is géén reservebril, maar mag u wel dragen in de cockpit.

Met welke oogafwijkingen kan ik een medisch certificaat verkrijgen?

Klasse 1: Aanvragers met de volgende aandoeningen kunnen na een bevredigende oogheelkundige evaluatie als geschikt worden beoordeeld, mits een optimale correctie is overwogen en geen significante pathologie is aangetoond: hypermetropie met niet meer dan +5,0 dioptrie, bijziendheid van niet meer dan -6,0 dioptrie, astigmatisme van niet meer dan 2,0 dioptrie, anisometropie van niet meer dan 2,0 dioptrie.

Aanvragers met een van de volgende medische aandoeningen doorverwezen naar de medische beoordelaar van de vergunningverlenende instantie en kunnen zij na een bevredigende oogheelkundige evaluatie als geschikt worden beoordeeld: bijziendheid van meer dan – 6,0 dioptrie, astigmatisme van meer dan 2,0 dioptrie en anisometropie van meer dan 2,0 dioptrie.

Aanvragers met hypermetropie boven + 5,0 dioptrie worden verwezen naar de medische beoordelaar van de vergunningverlenende instantie en kunnen als geschikt worden beoordeeld na een bevredigende oogheelkundige evaluatie, op voorwaarde dat er voldoende fusiereserves, normale intraoculaire druk en anterieure hoeken zijn en er geen significante pathologie is aangetoond en bedraagt de gecorrigeerde gezichtsscherpte in elk oog 6/6 of beter.

Klasse 2: zowel + als – geen beperking.

LAPL: geen beperkingen.

Cabin Crew: geen beperkingen

Wat moet de minimale gezichtsscherpte voor verte zicht zijn?

Klasse 1: per oog V 0.7 en voor beide ogen V 1.0

Klasse 2: per oog V 0.5 en voor beide ogen V 0.7

LAPL: per oog V 0.5 en voor beide ogen V 0.7

Cabin Crew: per oog V 0.5 en voor beide ogen V 0.7

Mag ik nog vliegen na een operatie aan de ogen?

Voor alle medische certificaten geldt dat dit onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. U dient altijd documentatie van de operatie aan te leveren tijdens of voorafgaand aan de keuring.

Bi- of multifocale implantaatlenzen zijn niet toegestaan voor klasse 1, 2 en Cabin Crew certificaten.

Voor LAPL kan hierin maatwerk geleverd worden en kan het toegestaan worden.

Mag ik vliegen als ik kleurenblind ben?

Klasse 1: De Ishihara test (24 plaatjesversie) wordt als geslaagd beschouwd als de eerste 15 platen, gepresenteerd in een willekeurige volgorde, zonder fout worden geïdentificeerd. Lukt dat niet dan is aanvullend onderzoek vereist, zoals CAD test. Deze test moet dan binnen de norm zijn, om kleurveilig beoordeeld te worden.

Klasse 2: De Ishihara test (24 plaatjesversie) wordt als geslaagd beschouwd als de eerste 15 platen, gepresenteerd in een willekeurige volgorde, zonder fout worden geïdentificeerd. Lukt dat niet dan is aanvullend onderzoek vereist, zoals CAD test. Deze test moet dan binnen de norm zijn, om kleurveilig beoordeeld te worden. Zo niet, dan volgt goedkeuring met restrictie: VCL Valid by day only

LAPL kandidaten voor een nachtklassering moeten 9 van de eerste 15 platen van de 24-plaats-editie van Ishihara pseudoisochromatische platen correct identificeren of kleurveilig zijn.

Cabin Crew moet 9 van de eerste 15 platen van de 24-platen editie van Ishihara pseudoisochromatische platen correct te identificeren.

Ik voel me niet helemaal fit. Wat te doen?

De regelgeving schrijft voor dat men niet geschikt is om te vliegen indien men zich niet fit voelt. Een beroepsvlieger met een klasse 1 brevet moet contact opnemen met de werkgever en zich ziek melden. Neem ook contact op met de huis- of bedrijfsarts voor verder advies. Zie ook de achterzijde van uw Medisch Certificaat, inzake medische geschiktheid, wanneer u contact moet opnemen met uw keurende instantie.

Ben ik verplicht het gebruik van medicijnen te melden bij de keuring?

Het is altijd vereist om op het application formulier aan te geven welke medicatie gebruikt wordt, de indicatie, de dosering en de duur ervan.

Ook medicatie die zonder recept al dan niet in het buitenland is verstrekt. De huisarts is niet altijd op de hoogte of een bepaald medicijn verenigbaar is met de vliegveiligheid.

Daarnaast zijn aan het gebruik van bepaalde medicijnen voorwaarden verbonden. De aandoening waarvoor men bepaalde medicatie nodig heeft, kan eveneens een reden zijn voor tijdelijke ongeschiktheid.

De arts die de keuring verricht kan u daarover uitgebreid informeren.

Welke medicijnen mag men niet gebruiken voor en tijdens het vliegen?

Medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn in ieder geval verboden (denk aan de gele stikker op de verpakking). Middelen die tegen ritmestoornissen van het hart worden gebruikt zijn ook niet allen toegestaan. Het verbod is niet beperkt tot allopathische geneesmiddelen; ook homeopathische middelen of natuurproducten zijn vaak niet toegestaan.

Daarom is het altijd belangrijk bij de geringste twijfel hierover contact op te nemen met Sky Medical Center.

Wat betekenen de codes in het vakje ‘limitations’ op het medisch certificaat?

Als er een code staat in het vakje ‘limitations’ op het Medisch certificaat betekent het bijvoorbeeld dat u een bepaalde bril dient te dragen en een heldere reserve bril bij u moet hebben of dat er een onderzoek gedaan moet worden, voorafgaand aan de keuring, bij een bepaalde ziekte of aandoening.

In de beslisbrief die u ontvangt na iedere keuring staat beschreven wat deze codes inhouden voor u.

Mag ik vliegen met astmatische bronchitis of hooikoorts?

Bij een normale longfunctie, al dan niet met medicatie en in afwezigheid van ernstige aanvallen, kan men met astma geschikt bevonden worden.

Bij hooikoorts is het van belang dat men geen medicatie hiertegen gebruikt die in strijd is met de vliegveiligheid.

Mag ik vliegen na een epilepsieaanval?

Na een aanval van epilepsie is men niet meer geschikt om te vliegen. Slechts onder zeer strikte voorwaarden, bepaalt in de EASA regelgeving, kan iemand die ooit een aanval doorgemaakt heeft, weer geschikt worden geacht.

Kan ik pinnen of met een creditcard betalen?

Wij accepteren bankpassen en creditcards; Visa, Maestro en American Express. Indien u met credit card betaalt, berekenen wij een toeslag van 2% over het totaalbedrag. Graag weten we dit op voorhand in verband met het maken van de factuur.

Niet eens met de keuringsbeslissing?

Bent u het niet eens met de beslissing van de keuringsarts?

Dan kunt u de beslissing ‘betwisten’ en een 2e beoordeling aanvragen. De keuringsarts die de beslissing heeft genomen geeft hierover meer informatie.

Zie ook het Informatieblad ‘Procedure betwiste gevallen’. De ILT beoordeelt opnieuw de aanvraag en neemt een besluit. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.

De medische adviescommissie luchtvaart adviseert de minister over het bezwaar wanneer het besluit door de minister is afgegeven.

Krijg ik een oproep voor de (her)keuring?

Alle vliegers die bij Sky Medical Center een medisch dossier hebben, krijgen een herinnering om een afspraak in te plannen. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om de verloopdatum van uw medisch certificaat te bewaken.

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA