Cabin Crew medische keuring

Een Cabin Crew medewerker zal in goede gezondheid moeten zijn voor de veiligheid van zichzelf, collega’s en het grote publiek. De Cabin Crew medische keuring is bedoeld  om de gezondheid, mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, zodat de werkzaamheden aan boord veilig uitgevoerd kunnen worden.

Voldoen aan veilige medische normen

Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de keuringsarts of het keuringscentrum het medisch certificaat direct na goedkeuring afgeven. Als de kandidaat niet volledig voldoet aan de eisen, moet de arts (zo nodig in overleg met de ILT) bepalen of de aanvrager de taak kan uitvoeren. Hij kan dan het medisch certificaat met een beperking afgeven.

Hoe gaat de Cabin Crew keuring in zijn werk?

Na ontvangst bij de balie, scannen we uw ID/paspoort, Medisch Certificaat en Cabin Crew Attestation, indien in bezit. Daarna vult u digitaal het aanvraagformulier met betrekking tot uw medische geschiedenis in. De keuringsarts zal u lichamelijk onderzoeken. Als u bekend bent of bent geweest met een aandoening, neemt u documentatie mee van uw specialist of huisarts. Indien vereist zal de Aero Medical Examiner met uw Licensing Authority overleggen of de documenten uw aandoening voldoende in kaart heeft gebracht en de vliegveiligheid niet in het geding is. Als u tijdens de looptijd van uw Medical tussentijds beoordeeld dient te worden in verband met verminderde geschiktheid (zie achterkant Medical), dient u zelf met ons een afspraak in te plannen. Hiervoor vragen we een uurtarief van € 95,- ex BTW. Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de keuringsarts het medisch certificaat direct na goedkeuring afgeven. Uw initiële medische keuring Cabin Crew zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen, de herkeuring ongeveer 1 uur.

Geldigheidsduur van het Medisch Certificaat

De geldigheidsduur van het medisch certificaat is maximaal 60 maanden.

Verlenging Medisch Certificaat

U kunt tot 45 dagen voor de vervaldatum van het medisch certificaat, met behoud van datum, uw medisch certificaat bij ons verlengen.

  • EASA Cabin Crew
    165/ ex. btwHerkeuring
  • EASA Cabin Crew
    230/ ex. btwInitiële keuring
Meer Informatie Herkeuring

De Cabin Crew keuring bestaat uit:
• gewicht,- en lengtebepaling
• urine onderzoek
• bloeddrukmeting
• bloedonderzoek
• visusonderzoek
• lensmeting
• KNO onderzoek
• lichamelijk onderzoek
Aanvullende onderzoeken indien vereist:
• audiometrie
• ECG

Meer Informatie Initiële Keuring

De Cabin Crew keuring bestaat uit:
• gewicht,- en lengtebepaling
• urine onderzoek
• bloeddrukmeting
• bloedonderzoek
• visus onderzoek
• lensmeting
• KNO onderzoek
• lichamelijk onderzoek
• audiometrie
• ECG afhankelijk van uw leeftijd

Direct een afspraak maken voor uw Cabin Crew keuring?

Heeft u haast? Bel ons voor de beschikbaarheid!

Overzicht van al onze scherpe prijzen nodig?

Start typing and press Enter to search