EASA LAPL keuring voor drone piloten

U heeft een LAPL medical certificate nodig als u in het bezit bent van een RPAL én vliegt voor bepaalde overheidsdiensten, waaronder de nationale politie, brandweer en douane. Dit zijn zgn. staatsoperaties waarvoor de nationale regelgeving van toepassing blijft.

Staatsluchtvaartuigen kunnen worden ingezet voor:

  • douane activiteiten
  • politie activiteiten
  • brandbestrijding
  • grenscontrole
  • kustbewaking
  • opsporing
  • vergelijkbare activiteiten of diensten.

Voldoen aan veilige medische normen

Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de luchtvaartgeneeskundige keuringsarts direct na goedkeuring het medisch certificaat afgeven. Indien u niet volledig aan de eisen voldoet, moet de arts (eventueel in overleg met de ILT) bepalen of u de taak kunt uitvoeren. De keuringsarts kan dan met een beperking het medisch certificaat afgeven. U heeft een medisch certificaat nodig om zelfstandig met een drone te kunnen vliegen.

Hoe wordt een LAPL piloten onderzoek uitgevoerd?

Na ontvangst bij de balie, identificeren wij u middels uw ID of paspoort, uw Medisch Certificaat en brevet worden gescand (indien in bezit). Daarna vult u digitaal het aanvraagformulier met betrekking tot uw medische geschiedenis in. De keuringsarts zal u lichamelijk onderzoeken. Als u bekend bent of bent geweest met een aandoening, neemt u documentatie mee van uw specialist of huisarts. Indien vereist zal de Aero Medical Examiner met uw Licensing Authority overleggen of uw aandoening voldoende stabiel is om de vliegveiligheid te waaborgen. Als u tijdens de looptijd van uw Medical tussentijds beoordeeld dient te worden in verband met verminderde geschiktheid (zie achterkant Medical), dient u zelf met ons een afspraak in te plannen. Hiervoor vragen we een uurtarief van € 125,- ex BTW. Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de keuringsarts het medisch certificaat direct na goedkeuring afgeven. Uw initiële medische keuring  en herkeuring LAPL zal ongeveer 1 uur in beslag nemen.

Geldigheidsduur van het medisch certificaat LAPL

De geldigheidsduur voor een LAPL Medical is als volgt:
• tot 40 jaar 60 maanden
• vanaf 40 jaar 24 maanden

Verlenging medisch certificaat

U kunt tot 45 dagen vóór de vervaldatum van het medisch certificaat verlengen, met behoud van de verloopdatum.

EASA LAPL voor DRONE

EASA LAPL voor DRONE

€ 155 ex. btw

Herkeuring

€ 180 ex. btw

Intitiële keuring

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA