EASA Klasse 2 vliegmedische keuring

Een medisch certificaat klasse 2 (EASA Klasse 2) is nodig wanneer de piloot een brevet als privépiloot PPL(A), zweefvlieger buiten Europa (SPL) of bestuurder van luchtballonnen (BPL) wil aanvragen.

Voldoen aan veilige medische normen

Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de luchtvaartgeneeskundige keuringsarts direct na goedkeuring het medisch certificaat afgeven. Indien u niet volledig aan de gestelde eisen voldoet, zal de arts (eventueel in overleg met de ILT) beoordelen of u uw activiteiten kunt uitvoeren, nadat er informatie is ontvangen over uw aandoening, de controles bij uw specialist en gebruik van toegestane medicatie. De keuringsarts kan u dan het medisch certificaat afgeven met een beperking. U heeft een medisch certificaat nodig om zelfstandig met een recreatief vliegtuig of een commerciële ballon te kunnen vliegen.

Hoe wordt een EASA klasse 2 onderzoek uitgevoerd?

Bij aankomst bij de receptie identificeren wij u middels uw ID of paspoort, uw Medisch Certificaat en Licentie wordt gescand, indien in uw bezit. Vervolgens vult u digitaal het aanvraagformulier met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis in. De aanvullende onderzoeken, zoals een ECG of audiogram worden daarna bij u verricht. De keurende arts zal u lichamelijk onderzoeken. Wanneer u een aandoening heeft of heeft gehad, neem dan documentatie mee van uw specialist of huisarts. Onze Aero Medical Examiner bespreekt met uw Licensing Authority of uw aandoening voldoende stabiel is zodat vliegveiligheid gewaarborgd is. Als u tijdens de looptijd van uw Medical een tussentijdse beoordeling moet ondergaan, vanwege een verminderde geschiktheid, (zie de achterkant van uw Medical), dan dient u een afspraak met ons te maken. Wij hanteren een uurtarief van € 125,- ex btw. Als er geen sprake is van bijzondere omstandigheden (medische indicaties), kan de keuringsarts direct na goedkeuring de medische verklaring afgeven. Als u al bekende medische problemen hebt, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Zodat u geadviseerd kunt worden welke documentatie u meeneemt. Uw initiële medische keuring duurt ongeveer 1,5 uur en het verlengen van het medisch certificaat duurt ongeveer 1 uur. U hoeft niet nuchter te zijn.

Geldigheidsduur van het medisch certificaat klasse 2

• 60 maanden tot de leeftijd van 40 jaar. Een medisch certificaat dat wordt verstrekt vóór het bereiken van de leeftijd van 40 is niet meer geldig wanneer de houder de leeftijd van 42 bereikt;
• 24 maanden in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar. Een medisch certificaat dat wordt verstrekt vóór het bereiken van de leeftijd van 50 is niet meer geldig wanneer de houder de leeftijd van 51 bereikt; en
• 12 maanden indien de houder ouder dan 50 jaar is.

Verlenging medisch certificaat

U kunt tot 45 dagen vóór de vervaldatum van het medisch certificaat verlengen, met behoud van de verloopdatum.

EASA klasse 2

EASA klasse 2

€ 165 ex. btw

Herkeuring

€ 295 ex. btw

Intitiële keuring

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA