EASA klasse 1 keuring: meer informatie

We hebben de informatie over de inhoud van de keuring klasse 1 voor u verzameld.

Bloedonderzoek

Door middel van een vingerprik bepalen we het Hemoglobine (Hb) en glucose gehalte in uw bloed. Het totaal cholesterol wordt bij de initiële keuring en op 40-jarige leeftijd bepaald. We hebben ons eigen laboratorium, zodat de uitslag direct bekend is.

Urineonderzoek

Bij elke keuring wordt de urine die u ter plekke produceert onderzocht op glucose, bloed en eiwitten. Bij de initiële keuring wordt ook gecheckt op alcohol en drugs. Tevens wordt alcohol en drugs gescreend bij de herkeuringen als het geïndiceerd is.

Visusonderzoek

Uw gezichtsvermogen is natuurlijk van groot belang om uw functie veilig en efficiënt te kunnen uitoefenen. Als vlieger krijgt u te maken met factoren die het gezichtsvermogen en uw interpretatie kunnen beïnvloeden. Voorbeelden zijn verminderde zuurstofspanning op grote hoogte, nachtvluchten en vermoeidheid. Daarnaast neemt uw gezichtsvermogen af naarmate u ouder wordt.
Bij iedere keuring wordt uw gezichtsvermogen getest op 30-50 cm, 1 meter en 6 meter. Als u een bril draagt meten we eerst zonder en daarna met uw corrigerende bril of contactlenzen. De eis voor gezichtsscherpte op afstand is 0,7 (6/9) of beter in elk oog. De gezichtsscherpte van beide ogen moet 1,0 (6/6) of beter zijn.

Algemeen lichamelijk onderzoek

Aan de hand van de digitaal ingevulde vragenlijst wordt u uitgebreid lichamelijk onderzocht. Naast de beweegbaarheid, de coördinatie, het evenwicht en de balans van uw lichaam worden ook uw ogen, oren, buik, hart en longen onderzocht op mogelijke abnormaliteiten.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek is afhankelijk van uw leeftijd en of u een medische indicatie heeft. In ons centrum doen we de volgende aanvullende onderzoeken:

 • ECG
 • spirometrie
 • audiometrie
 • tonometrie
 • lipiden meting
 •  perimetrie
 •  tympamometrie
 •  mental health check
 •  alcohol, -en drugsscreening
  In specifieke gevallen, als er extra onderzoek nodig is, wordt dit gedaan door specialisten buiten ons kantoor. We werken samen met een aantal specialisten, in dat geval regelen we de overdracht.
 • optometrist
 • oogarts
 • psycholoog/psychiater

ECG (Electrocardiogram)

Uit het ECG halen we informatie over de werking van uw hartspier. Wij werken met een 12-kanaals digitaal systeem, waarbij het ECG wordt opgeslagen in uw medisch dossier. Wij nemen het ECG bij u af (in rust) door 4 elektroden op uw polsen en enkels en 6 elektroden op uw borstkas rond uw hart te plaatsen.
Het ECG wordt afgenomen bij uw initiële keuring en vervolgens iedere 5 jaar tot de leeftijd van 30 jaar, iedere 2 jaar tot de leeftijd van 40 jaar, jaarlijks tot de leeftijd van 50 jaar en bij alle latere onderzoeken voor verlenging of hernieuwde afgifte.

Spirometrie (Longfunctie onderzoek)

De werking van de longen (de longfunctie) is te meten met een longfunctietest. De test meet hoeveel lucht u kunt uitademen en meet ook hoeveel lucht u in 1 seconde kunt uitblazen. De longfunctietest laat zien of een aandoening heeft. Uw longfunctie wordt bepaald met een speciaal apparaat: een spirometer. U gaat staan en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. De assistent vraagt u om diep in te ademen en dan zo hard en zo veel mogelijk uit te blazen. Deze metingen worden minstens 3 keer gedaan om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Dit onderzoek wordt verricht bij uw initiële keuring en vervolgens op klinische indicatie.

Audiometrie (Gehoortest)

Het gehoor wordt bij de initiele keuring met zuivertoonaudiometrie getest. In de gehoorcabine krijgt u via de hoofdtelefoon geluiden van verschillende frequenties en intensiteiten te horen. U mag geen gehoorverlies hebben van meer dan 35 dB bij een van de frequenties 500, 1000 of 2000 Hz of meer dan 50 dB bij 3000 Hz in elk oor. Deze test wordt afgenomen tot de leeftijd van 40 iedere 5 jaar en daarna iedere 2 jaar.

Tonometrie (Oogboldrukmeting)

Met een ‘pufje’ lucht wordt de druk in uw oogbol gemeten. Wanneer deze druk te hoog is, kan dat leiden tot ernstige schade aan het netvlies (glaucoom). Het onderzoek wordt gedaan bij uw initiële keuring en op indicatie.

Tympanometrie (Trommelvliesmeting)

Met een opbouwende druk in uw gehoorgang wordt de beweeglijkheid van uw trommelvlies gemeten. Het trommelvlies moet beweeglijk zijn, zodat u in staat bent om te ‘klaren’. Zo niet is er nader KNO onderzoek vereist.

Perimetrie (Gezichtsvelden onderzoek)

Elk oog wordt getest om er zeker van te zijn dat het gezichtsveld intact is. Je kijkt in de perimeter en je geeft aan of je enige beweging in je gezichtsveld ziet, dit wordt gebruikt om te bepalen of er sprake is van defecten.

vliegmedische keuring sky medical Eindhoven

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA