EASA Cabin Crew medische keuring

Een Cabin Crew medewerker zal in goede gezondheid moeten zijn voor de veiligheid van zichzelf, collega’s en het grote publiek. EASA Cabin Crew medische keuring is bedoeld  om de gezondheid, mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, zodat de werkzaamheden aan boord veilig uitgevoerd kunnen worden.

Voldoen aan veilige medische normen

Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de luchtvaartgeneeskundige keuringsarts direct na goedkeuring het medisch certificaat afgeven. Indien u niet volledig aan de eisen voldoet, moet de arts (eventueel in overleg met de ILT) bepalen of u de taak kunt uitvoeren. De keuringsarts kan dan met een beperking het medisch certificaat afgeven.

Hoe gaat de EASA Cabin Crew in zijn werk?

Na ontvangst bij de balie, scannen we uw ID/paspoort, Medisch Certificaat en Cabin Crew Attestation, indien in bezit. Daarna vult u digitaal het aanvraagformulier met betrekking tot uw medische geschiedenis in. De keuringsarts zal u lichamelijk onderzoeken. Als u bekend bent of bent geweest met een aandoening, neemt u documentatie mee van uw specialist of huisarts. Indien vereist zal de Aero Medical Examiner met uw Licensing Authority overleggen of de documenten uw aandoening voldoende in kaart heeft gebracht en de vliegveiligheid niet in het geding is. Als u tijdens de looptijd van uw Medical tussentijds beoordeeld dient te worden in verband met verminderde geschiktheid (zie achterkant Medical), dient u zelf met ons een afspraak in te plannen. Hiervoor vragen we een uurtarief van € 125,- ex BTW. Als er geen bijzonderheden (medische indicaties) zijn, kan de keuringsarts het medisch certificaat direct na goedkeuring afgeven. Uw initiële medische keuring Cabin Crew zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen, de herkeuring ongeveer 1 uur.

Geldigheidsduur van het medisch certificaat

De geldigheidsduur van het medisch certificaat is maximaal 60 maanden.

Verlenging medisch certificaat

U kunt tot 45 dagen vóór de vervaldatum van het medisch certificaat verlengen, met behoud van de verloopdatum.

EASA cabin crew

EASA cabin crew

€ 165 ex. btw

Herkeuring

€ 230 ex. btw

Intitiële keuring

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA