EASA klasse 2 keuring: meer informatie

We hebben de informatie over de inhoud van de keuring klasse 2 voor u verzameld.

Bloedonderzoek

Met behulp van een vingerprik wordt het Hemoglobine (Hb) gehalte in uw bloed bepaald. Het cholesterol wordt bepaald indien er sprake is van 2 of meer risicofactoren. Het onderzoek vindt plaats in ons eigen laboratorium, de resultaten zijn direct bekend.

Urine onderzoek

Bij elke keuring wordt de urine die u ter plekke produceert onderzocht op glucose, bloed en eiwitten.

Visus onderzoek

Uw gezichtsvermogen is natuurlijk van groot belang om uw functie veilig en efficiënt te kunnen uitoefenen. Als vlieger krijgt u te maken met factoren die het gezichtsvermogen en uw interpretatie kunnen beïnvloeden. Voorbeelden zijn verminderde zuurstofspanning op grote hoogte en vermoeidheid. Daarnaast neemt uw gezichtsvermogen af naarmate u ouder wordt. Bij iedere keuring wordt uw gezichtsvermogen getest op 30-50 cm, 1 meter en 6 meter. Als u een bril draagt meten we eerst zonder en daarna met uw corrigerende bril of contactlenzen. De eis voor gezichtsscherpte op afstand is 0,5 (6/12) of beter in elk oog. De gezichtsscherpte van beide ogen moet 0,7 (6/9) of beter zijn. U mag niet kleurenblind zijn als u wilt nachtvliegen.

Lichamelijk onderzoek

Aan de hand van de digitaal ingevulde vragenlijst wordt u uitgebreid lichamelijk onderzocht. Naast de beweegbaarheid, de coördinatie, het evenwicht en de balans van uw lichaam worden ook uw ogen, oren, buik, hart en longen onderzocht op mogelijke abnormaliteiten.

Aanvullend onderzoek

Het aanvullend onderzoek is afhankelijk van uw leeftijd en of u een medische indicatie heeft. In ons centrum doen we de volgende aanvullende onderzoeken:

 • ECG
 • spirometrie
 • audiometrie
 • tonometrie
 • lipiden meting
 • perimetrie
 • tympamometrie
  In specifieke gevallen, als er extra onderzoek nodig is, wordt dit gedaan door specialisten buiten ons kantoor. We werken samen met een aantal specialisten, in dat geval regelen we de overdracht.
 • optometrist
 • oogarts
 • psycholoog/psychiater

ECG (Electrocardiogram)

Het ECG geeft ons informatie over de werking van uw hartspier. We gebruiken een 12-kanaals digitaal systeem, waarbij de resultaten worden opgeslagen in uw medisch dossier. Wij nemen het ECG in rust bij u af. Hiervoor plaatsen we 4 elektroden op uw polsen en enkels en 6 elektroden op uw borstkas, rondom uw hart. We nemen het elektrocardiogram af bij de initiële keuring en vervolgens op de leeftijd van 40 jaar. Vanaf 50 jaar wordt het ECG elke 2 jaar afgenomen.

Spirometrie (Longfunctie onderzoek)

De werking van de longen (de longfunctie) is te meten met een longfunctietest. De test meet hoeveel lucht u kunt uitademen en meet ook hoeveel lucht u in 1 seconde kunt uitblazen. De longfunctietest laat zien of een aandoening heeft. Uw longfunctie wordt bepaald met een speciaal apparaat: een spirometer. U gaat staan en sluit uw tanden en lippen om het mondstuk van het apparaat. U kunt hier gewoon door ademen. De assistent vraagt u om diep in te ademen en dan zo hard en zo veel mogelijk uit te blazen. Deze metingen worden minstens 3 keer gedaan om een betrouwbaar resultaat te krijgen. Dit onderzoek wordt verricht op klinische indicatie.

Audiometrie (Gehoortest)

Als u wilt instrumentvliegen, wordt een audiometrisch onderzoek met zuivere tonen verricht. U krijgt geluiden met verschillende frequenties en intensiteiten door een hoofdtelefoon te horen. U mag geen gehoorverlies hebben van meer dan 35 dB bij een van de frequenties 500, 100 of 2000 Hz of meer dan 50 dB bij 3000 Hz in elk oor. Bij vliegmedische onderzoeken voor verlenging en hernieuwde afgifte, wordt deze test tot de leeftijd van 40 iedere 5 jaar en daarna iedere 2 jaar gedaan. Voor de gehoortest neemt u plaats in een erkende geluidsdichte cabine.

Tonometrie (Oogboldrukmeting)

Met een ‘pufje’ lucht wordt de druk in uw oogbol gemeten. Wanneer deze druk te hoog is, kan dat leiden tot ernstige schade aan het netvlies (glaucoom). Het onderzoek wordt gedaan bij uw initiële keuring en op indicatie.

Tarieven

Onze keuringen

Initiële keuringen

EASA kl 1-2-LAPL-CC

Contact

Maak afspraak

Herkeuringen

EASA en FAA