EASA klasse 1 keuring: meer informatie

De vliegmedische keuring klasse 1 is bedoeld voor aanvragers en houders van een bewijs van bevoegdheid als beroepsvlieger (CPL), meervlieger (MPL) of verkeersvlieger (ATPL).

We hebben de informatie over de inhoud van de keuring voor u verzameld.

Bloedonderzoek

Door middel van een vingerprik bepalen we het Hemoglobine (Hb) gehalte in uw bloed. Het totaal cholesterol wordt bij de initiële keuring en op 40-jarige leeftijd bepaald. We hebben ons eigen laboratorium, zodat de uitslag direct bekend is.

Urineonderzoek

Bij elke keuring wordt de urine die u ter plekke produceert onderzocht op glucose, bloed en eiwitten. Bij de initiële keuring wordt ook gecheckt op alcohol en drugs. Tevens wordt alcohol en drugs gescreend bij de herkeuringen als het geïndiceerd is.

Visusonderzoek

Uw gezichtsvermogen is natuurlijk van groot belang om uw functie veilig en efficiënt te kunnen uitoefenen. Als vlieger krijgt u te maken met factoren die het gezichtsvermogen en uw interpretatie kunnen beïnvloeden.Voorbeelden zijn verminderde zuurstofspanning op grote hoogte, nachtvluchten en vermoeidheid. Daarnaast neemt uw gezichtsvermogen af naarmate u ouder wordt.
Bij iedere keuring wordt uw gezichtsvermogen getest in de vision screener op 30-50 cm, 1 meter en 5 meter. Als u een bril draagt meten we eerst zonder en daarna met uw corrigerende bril of contactlenzen. Voor de medische verklaring moet uw gezichtsscherpte op afstand 0,7 (6/9) of beter zijn in elk oog. De gezichtsscherpte van beide ogen moet 1,0 (6/6) of beter zijn.

Algemeen lichamelijk onderzoek door de keuringsarts (AME)

Aan de hand van uw medische verklaring wordt u lichamelijk onderzocht. Naast de beweegbaarheid, de coördinatie, het evenwicht en de balans van uw lichaam worden ook uw ogen, oren, hart en longen onderzocht op mogelijke gebreken.

Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek is naast het basisonderzoek noodzakelijk indien dit vereist is. Dit hangt af van uw leeftijd en of u een medische indicatie heeft. In ons centrum doen we de volgende onderzoeken:
• ECG
• Spirometrie
• Audiometrie
• Tonometrie
• Alcohol, -en drugsscreening
Eventueel verder aanvullend onderzoek door medisch specialisten vindt plaats buiten ons centrum. In dat geval zorgen we voor uw verwijzing.

ECG (Electrocardiogram)

Uit het ECG halen we informatie over de werking van uw hartspier. Wij werken met een 12-kanaals digitaal systeem, waarbij het ECG wordt opgeslagen in uw medisch dossier. Wij nemen het ECG bij u af (in rust) door 4 elektroden op uw polsen en enkels en 6 elektroden op uw borstkas rond uw hart te plaatsen.
Het ECG wordt afgenomen bij uw initiële keuring en vervolgens iedere 5 jaar tot de leeftijd van 30 jaar, iedere 2 jaar tot de leeftijd van 40 jaar, jaarlijks tot de leeftijd van 50 jaar en bij alle latere onderzoeken voor verlenging of hernieuwde afgifte.

Spirometrie (Longfunctie onderzoek)

Tijdens het longfunctie onderzoek beoordelen we de functie en inhoud van uw longen. U neemt het mondstuk tussen uw lippen, waarna u maximaal inademt en vervolgens maximaal uitademt en weer geheel inademt. Deze meting herhaalt u een aantal keer. Dit onderzoek wordt verricht bij uw initiële keuring en vervolgens op klinische indicatie.

Audiometrie (Gehoortest)

Het gehoor wordt bij het eerste onderzoek met zuivertoonaudiometrie getest.U krijgt geluiden met verschillende frequenties en intensiteiten door een hoofdtelefoon te horen. U mag geen gehoorverlies hebben van meer dan 35 dB bij een van de frequenties 500, 100 of 2000 Hz of meer dan 50 dB bij 3000 Hz in elk oor. De gehoortest wordt in een erkende geluidsdichte cabine afgenomen. Deze test wordt afgenomen tot de leeftijd van 40 iedere 5 jaar en daarna iedere 2 jaar.

Tonometrie (Oogboldrukmeting)

Met een ‘pufje’ lucht wordt de druk in uw oogbol gemeten. Wanneer deze druk te hoog is, kan dat leiden tot ernstige schade aan het netvlies (glaucoom). Het onderzoek wordt gedaan bij uw initiële keuring en op indicatie.

Direct een afspraak maken voor uw medische keuring klasse 1?

Heeft u haast? Bel ons voor de beschikbaarheid!

Overzicht van al onze scherpe prijzen nodig?

Start typing and press Enter to search